Awareness

Weet je waarom je schone binnenlucht nodig hebt en hoe schadelijk een gebrek eraan kan zijn?

Schone lucht kan onze gezondheid ten goede komen, van betere slaap tot betere spijsvertering. Het kan het verschil betekenen tussen een gezonde en productieve dag of een bezoek aan het ziekenhuis. Leer hieronder over moderne filtratie- en HVAC-technologieën en zorg ervoor dat u de beste lucht voor uw gezondheid hebt.

Waarom heb je schone binnenluchtkwaliteit nodig en hoe schadelijk kan een gebrek eraan zijn?

We eten elke dag ongeveer 2 kg voedsel en drinken ongeveer 2 l water. Weet je hoeveel lucht we per dag inademen? Ongeveer 11,000 l lucht . Zoals we allemaal weten, is lucht van het uiterst belang voor het overleven van de mens, maar soms vergeten we hoe belangrijk het is dat deze lucht schoon moet zijn. In elke ademhaling kunnen er meer dan 25 miljoen deeltjes ons lichaam binnendringen. Bij hogere concentraties deeltjes in de lucht neemt het risico op ziekte toe.

Wat zit er in de lucht?

Momenteel classificeert de EPA (Environmental Protection Agency) zes criteria voor verontreinigende stoffen die zich in de lucht bevinden1. Deze verontreinigingen zijn ozon, fijnstof deeltjes, zwaveldioxide, koolmonoxide, lood en stikstofdioxide. Fijnstof bestaatuit verschillende soorten schadelijke deeltjes (pollen, stof, roet, enz.). Zoals gezegd, bij elke ademhaling dringen meer dan 25 miljoen van deze deeltjes on lichaam binnen. Deze variëren in grootte. Wanneer we het over fijnstof (PM) hebben, hebben we het over vier belangrijke deeltjesgrootten:

 • PM1 deeltjes < 1 μm in grootte
  • Voorbeelden: Stof, verbrandingsdeeltjes, bacteriën en virussen
 • PM2,5 deeltjes < 2,5 μm in grootte
  • Voorbeelden: Pollen, sporen en andere organische deeltjes
 • PM10 deeltjes < 10 μm in grootte
  • Voorbeelden: Grof fijnstof en organische deeltjes
 • Grove deeltjes vaak 10 μm of groter
  • Voorbeelden: Zichtbaar grof stof, zand, bladeren, haren en andere grote organische deeltjes

Focus op PM1 om onze gezondheid te beschermen

PM1 is de belangrijkste en meest relevante deeltjesfractie in het filtratieproces om een gezonde en goede binnenomgeving te creëren (IAQ — Indoor Air Quality), waar mensen en processen optimaal worden beschermd. De kleinste deeltjes zijn het gevaarlijkst voor de mens omdat het menselijk lichaam onvoldoende bescherming biedt tegen deze extreem kleine en schadelijke deeltjes. Ze komen ons lichaam binnen via het ademhalingssysteem, we inhaleren ze, en ze eindigen diep in de longen en blijven doorstromen in de bloedbaan.

Figuur 1: ©Markus Koch (Camfil)

Hoe zit het met de kwaliteit van de binnenlucht?

Volgens een rapport van de EuropeseUnie2 kan binnenlucht tot 50 keer meer vervuild zijn dan buitenlucht. De reden voor deze toename van de slechte luchtkwaliteit is te wijten aan een aantal factoren:

 1. Ongecontroleerde lucht die het gebouw binnenkomt: Buitenluchtvervuiling kan bijvoorbeeld door open ramen en deuren het gebouw binnenkomen. Dit kan leiden tot grote hoeveelheden luchtvervuiling uit de buitenlucht in het gebouw.
 2. Ventilatiesystemen: Hoewel ventilatiesystemen gebruik maken van luchtfilters (de meeste systemen moeten een minimaal ePM1 60 % luchtfilter hebben), worden buitenluchtverontreinigende stoffen nog steeds geïntroduceerd omdat het filter niet 100 % van de verontreinigende stoffen verwijdert.
 3. Door de mens veroorzaakte verontreiniging: Mensen genereren zelf veel luchtverontreinigingen. Door bijvoorbeeld te ademen, te zweten, en huiddeeltjes af te geven  verhogen ze de niveaus van on andere fijnstof, vochtigheid, virusdeeltjes en bacterien in de lucht.
 4. Activiteiten binnenshuis: Productieprocessen, koken,nieuwe meubels, reinigingsmiddelen, en veel andere bronnen leiden tot een toename van fijnstof, vluchtige organische stoffen (VOS) en andere luchtverontreinigende stoffen.

Hoe kan een slechte luchtkwaliteit invloed hebben op uw gezondheid?

We begrijpen allemaal dat als we besmet voedsel of water eten, we risico lopen op ziekten, maar we overwegen vaak niet hoe slechte luchtkwaliteit onze gezondheid beïnvloedt. Slechte luchtkwaliteit kan schadelijke effecten hebben, niet alleen op uw longfunctie, maar ook op uw andere vitale organen3. Hoe slechter de lucht die je inademt, hoe groter het risico op veel verschillende ziekten. Maar in plaats van ons te concentreren op de effecten van slechte luchtkwaliteit op uw gezondheid, moeten we misschien dezelfde aanpak gaan volgen als we met ons voedsel doen en ons concentreren op de gezondheidsvoordelen van het inademen van schone lucht. Schone lucht kan enorme voordelen hebben voor onze gezondheid, van het verbeteren van onze slaap4 tot een betere spijsvertering5.

Uit onderzoek van Harvard University6 blijkt dat schone lucht de cognitieve functie verbetert. In dit onderzoek werd vastgesteld dat bij het vergelijken van mensen in twee verschillende omgevingen — één met slechte luchtkwaliteit en één met een verbeterde luchtkwaliteit —de cognitieve prestaties van de mensen in het gebouw met schone lucht 61 % beter was. Toen ze de luchtkwaliteit nog verder verbeterden, werden de cognitieve prestaties maar liefst 101 % beter.

Figuur 2: ©Markus Koch (Camfil)

Wat kunnen we doen om de luchtkwaliteit te verbeteren?

De eerste stap naar het verbeteren van uw binnenluchtkwaliteit is het zoeken naar de bronnen van verontreinigingen. In de meeste gevallen kan luchtvervuiling in de openlucht sterk bijdragen aan een slechte binnenluchtkwaliteit. Om ervoor te zorgen dat deze luchtkwaliteit wordt beschermd, moet u de richtsnoeren van de Europese normen volgen7. Deze norm benadrukt het belang van ePM1-filters in alle door mensen bewoonde faciliteiten. In uw HVAC-systeem is het luchtfilter het belangrijkste onderdeel dat moet worden vervangen. Dit betekent dat het upgraden van uw filtratieoplossing de gemakkelijkste actie is, omdat het niet nodig is om het framework opnieuw aan te passen of nieuwe systemen binnen uw faciliteit te installeren. Vaak kunnen deze luchtfilters worden geüpgraded zonder het energieverbruik van uw HVAC-systeem te beïnvloeden. Het gebruik van filters met de hoogste energieclassificatie8 zorgt voor optimale prestaties en beschermt de mensen in uw faciliteit.

___________________________________________

[1] https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants

[2] ERK-verslag 23 Ventilatie, goede binnenluchtkwaliteit en rationale gebruik: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC25406

[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31285306/

[4] https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/may/21/air-pollution-linked-to-poor-sleep-study-finds

[5] https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iub.2530

[6] https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac1bd8

[7] Bijvoorbeeld: prEN16798-3: Energieprestatie van gebouwen — Ventilatie voor gebouwen — Deel 3: Voor niet voor bewoning bestemde gebouwen — Prestatie-eisen voor ventilatie- en kamerconditioneringssystemen

[8] Beste energieklasse is A+ volgens het Eurovent-certificeringsprogramma

 

Auteur

De heer Markus Koch

Product Manager Comfort voor EMEA
Camfil