Awareness

Víš, proč potřebuješ čistý vnitřní vzduch a jak škodlivý může být jeho nedostatek?

Čistý vzduch může výrazně pomoci našemu zdraví, od zlepšení spánku až po trávení. To může znamenat rozdíl mezi zdravým a produktivním dnem nebo návštěvou nemocnice. Přečtěte si níže o moderních technologiích filtrace a větrání a udělejte více, abyste se ujistili, že máte ten nejlepší možný vnitřní vzduch pro vaše zdraví.

Proč potřebujete čistý vnitřní vzduch a jak škodlivý může být jeho nedostatek?

Věděli jste, že denně sníme 2 kg jídla, vypijeme 2 litry vody a vdechneme 11 000 litrů vzduchu? Jak všichni víme, vzduch je pro naše přežití nesmírně důležitý, ale někdy zapomínáme, že je důležité udržet tento vzduch čistý. S každým nádechem, více než 25 milionů částic může vstoupit do našeho těla. Při dýchání vzduchu s vyšší koncentrací částic se zvyšuje riziko onemocnění.

Z čeho se skládá vzduch?

Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) v současné době klasifikuje šest kritérií pro látky znečišťující ovzduší1. Jedná se o ozon, tuhé částice, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, olovo a oxid dusičitý. Mnohé z těchto kontaminujících látek jsou snadno pochopitelné, protože se jedná o běžné plyny nebo těkavé organické sloučeniny (VOC z anglického Volatile Organic Compounds), ale tuhé částice (PM) sestávají z několika různých znečišťujících látek. Jak již bylo zmíněno výše, více než 25 milionů částic (včetně pylu, prachu, sazí atd.) se může objevit v našem těle při každém nádechu. Rozdělujeme je na částice různých typů a velikostí. Níže jsou uvedeny čtyři základní typy částic:

 • PM1 částice, velikost < 1 μm
  • Příklady: Prach, částice spalování, bakterie, viry
 • PM2,5 částice, velikost < 2,5 μm
  • Příklady: Pyl, spory, jiné organické částice
 • PM10 Částice, velikost < 10 μm
  • Příklady: Hustší jemný prach, jemnější organické částice
 • Hrubé částice, často 10 μm nebo větší
  • Příklady: Viditelný hrubý prach, písek, listy, chloupky, další velké organické částice

Zaměřte se na PM1 na ochranu našeho zdraví

PM1 je nejdůležitější a nejrelevantnější částice v procesu filtrace vzduchu pro vytvoření zdravého a vhodného vnitřního prostředí (kvalita vnitřního ovzduší – IAQ z anglického Indoor Air Quality), ve kterém jsou výrobní procesy a zejména lidé optimálně chráněny. Nejmenší částice jsou pro člověka nejnebezpečnější, protože lidské tělo postrádá dostatečnou ochranu před těmito extrémně malými a škodlivými částicemi. Vstupují do našeho těla dýchacím systémem, vdechneme je a pak končí hluboko v plicích, odkud proudí dále do krevního oběhu.

Obrázek 1: ©Markus Koch, Camfil

A co kvalita vnitřního ovzduší?

Podle studií Evropské unie2 může být vnitřní vzduch až 50krát více znečištěný než venkovní vzduch. Důvodem této nízké kvality vnitřního ovzduší je několik faktorů:

 1. Nekontrolovaný vzduch vstupující do budovy: Od otevřených oken až po praskliny v budově, venkovní znečištění vzduchu může vstoupit do budovy, což může přinést velké množství venkovního znečištění ovzduší do vaší budovy.
 2. Větrací systémy: Ačkoli ventilační systémy používají vzduchové filtry (většina systémů by měla mít alespoň 60% vzduchový filtr ePM1), venkovní znečišťující látky stále vstupují do vnitřního vzduchu, protože filtr neodstraňuje 100% znečišťujících látek.
 3. Znečištění způsobené člověkem: Od zvyšování hladiny částic ve vzduchu až po uvolňování vzdušných virových zátěží vytváříme jako lidé mnoho látek znečišťujících ovzduší do našich vnitřních prostorů.
 4. Vnitřní činnosti: Každodenní procesy, jako je vaření nebo dokonce umístění nového nábytku do budovy, mohou způsobit nejen nárůst částic, ale také zvýšení těkavých organických sloučenin a dalších plynů ve vzduchu.

Jak může špatná kvalita ovzduší ovlivnit vaše zdraví?

Všichni chápeme, že pokud přijímáme kontaminované potraviny nebo vodu, jsme ohroženi chorobami. Často však neuvažujeme o tom, jak špatná kvalita vzduchu, který dýcháme, také ovlivňuje naše zdraví. Špatná kvalita ovzduší může mít škodlivé účinky nejen na funkci plic, ale i na další životně důležité orgány3. Čím horší je vzduch, který dýcháme, tím větší je riziko mnoha různých onemocnění. Ale místo toho, abychom se zaměřili na účinky špatné kvality ovzduší na naše zdraví, možná bychom se na to měli dívat stejně jako na jídlo, které jíme, a zaměřit se na zdravotní přínosy dýchání čistého vzduchu. Čistý vzduch může mít obrovské výhody pro naše zdraví, od zlepšení spánku4 až po lepší trávení5.

Výzkum provedený Harvardskou univerzitou6 ukázal, že čistý vzduch zlepšuje kognitivní funkce. Tento výzkum porovnával kognitivní výkonnost lidí ve dvou různých prostředích – jedno se špatnou kvalitou vnitřního ovzduší a druhé se zlepšenou kvalitou vnitřního ovzduší. Bylo zjištěno, že lidé v budově s lepším vzduchem měli zvýšený kognitivní výkon o 61%. Když se zvýšila kvalita ovzduší na ještě vyšší úroveň, lidé byli schopni podávat o 101% lepší výkony ve stejných kognitivních úlohách.

Obrázek 2: ©Markus Koch, Camfil

Co můžeme udělat pro zlepšení kvality ovzduší?

Prvním krokem ke zlepšení kvality vnitřního ovzduší je hledání zdrojů kontaminace. Ve většině případů může znečištění venkovního ovzduší významně přispět ke špatné kvalitě vnitřního ovzduší. Aby byla zajištěna ochrana této kvality ovzduší, měli byste se řídit směrnicemi stanovenými v evropských normách7. Tyto normy zdůrazňují význam filtrů ePM1 ve všech budovách obývaných člověkem. Ve ventilačním systému je vzduchový filtr hlavní součástí, kterou je třeba měnit. To znamená, že modernizace filtračního řešení je nejjednodušším řešením, protože není třeba měnit celý systém nebo instalovat zcela nové systémy ve vaší budově. Tyto vzduchové filtry lze často měnit bez ovlivnění celkové spotřeby energie vašeho systému. Použití nejvyšších energeticky klasifikovaných filtrů8 pomůže zajistit optimální výkon a zároveň chránit lidi ve vaší budově.

___________________________________________

[1] https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants

[2] ECA report 23 Ventilation, good indoor air quality and rationale use: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC25406

[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31285306/

[4] https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/may/21/air-pollution-linked-to-poor-sleep-study-finds

[5] https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iub.2530

[6] https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac1bd8

[7] For example: prEN16798-3: Energy performance of buildings – Ventilation for buildings – Part 3: For non-residential buildings – Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems

[8] Best energy class is A+ according to the Eurovent Certification Programme

 

Autor

Markus Koch

Produktový manažer „Comfort“ pro EMEA
Camfil