Awareness

Vieš, prečo potrebuješ čistý vzduch v interiéri a aký škodlivý môže byť jeho nedostatok?

Čistý vzduch môže výrazne pomôcť nášmu zdraviu, od zlepšenia spánku až po trávenie. Môže to znamenať rozdiel medzi zdravým a produktívnym dňom alebo návštevou nemocnice. Prečítajte si o moderných technológiách filtrácie a ventilácie nižšie a urobte viac pre to, aby ste sa uistili, že máte vzduch najvhodnejší pre vaše zdravie.

Prečo potrebujete čistý vzduch vo vnútorných priestoroch a aký škodlivý môže byť jeho nedostatok?

Vedeli ste, že denne zjeme 2 kg jedla, vypijeme 2 litre vody a vdýchneme 11 000 litrov vzduchu? Ako všetci vieme, vzduch je mimoriadne dôležitý pre naše prežitie, ale niekedy zabúdame na dôležitosť toho, aby bol tento vzduch čistý. Pri každom našom nádychu môže do nášho tela vstúpiť viac ako 25 miliónov častíc. Pri dýchaní vzduchu s vyššou koncentráciou častíc sa zvyšuje riziko chorôb.

Z čoho sa skladá vzduch?

Americká agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) v súčasnosti klasifikuje šesť kritérií pre znečisťujúce látky, ktoré sa nachádzajú v ovzduší1. Tieto kontaminanty sú ozón, tuhé častice, oxid siričitý, oxid uhoľnatý, olovo a oxid dusičitý. Mnohé z týchto kontaminantov sú ľahko pochopiteľné, pretože sú to bežné plyny alebo prchavé organické zlúčeniny (VOC), ale tuhé častice (PM) sa skladajú z niekoľkých rôznych znečisťujúcich látok. Ako bolo už zmienené, s každým nádychom sa môže v našom tele vyskytnúť viac ako 25 miliónov častíc (vrátane peľu, prachu, sadzí atď.). Delíme ich na častice rôznych druhov a veľkostí. Nižšie sú uvedené štyri základné typy častíc:

 • PM1 častice, veľkosť < 1 μm
  • Príklady: Prach, spaľovacie častice, baktérie, vírusy
 • PM2,5 častice, veľkosť < 2,5 μm
  • Príklady: Peľ, spóry, iné organické častice
 • PM10 častice, veľkosť < 10 μm
  • Príklady: Hrubší jemný prach, jemnejšie organické častice
 • Hrubé častice, často 10 μm alebo väčšie
  • Príklady: Viditeľný hrubý prach, piesok, listy, chĺpky, iné veľké organické častice

Zamerajte sa na PM1 na ochranu nášho zdravia

PM1 je najdôležitejšou a najrelevantnejšou časticou v procese filtrácie vzduchu na vytvorenie zdravého a vhodného vnútorného prostredia (IAQ – kvalita vnútorného ovzdušia), pri ktorom sú výrobné procesy a najmä ľudia optimálne chránení. Najmenšie častice sú pre ľudí najnebezpečnejšie, pretože ľudskému telu chýba dostatočná ochrana proti týmto extrémne malým a škodlivým časticiam. Vstupujú do nášho tela cez dýchací systém, vdýchneme ich, a potom končia hlboko v pľúcach odkiaľ prúdia ďalej až do krvného obehu.

Obrázok 1: ©Markus Koch (Camfil)

A čo kvalita vnútorného vzduchu?

Podľa štúdií Európskej únie2 môže byť vnútorný vzduch až 50-krát viac znečistený ako vonkajší vzduch. Dôvodom tejto nízkej kvality vnútorného ovzdušia je niekoľko faktorov:

 1. Nekontrolovaný vzduch vstupujúci do budovy: Od otvorených okien až po praskliny v budove, vonkajšie znečistenie ovzdušia môže vstúpiť do budovy, čo môže priniesť veľké množstvo vonkajšieho znečistenia ovzdušia do vašej budovy.
 2. Ventilačné systémy: Hoci vzduchotechnické systémy využívajú vzduchové filtre (väčšina systémov by mala mať minimálne 60 % vzduchový filter ePM1), vonkajšie látky znečisťujúce ovzdušie sa aj tak dostávajú do vnútorného ovzdušia, pretože filter neodstraňuje 100% znečisťujúcich látok.
 3. Znečistenie spôsobené človekom: Od zvyšovania hladiny tuhých častíc vo vzduchu až po uvoľňovanie vzduchom prenášaného vírusového zaťaženia, my ako ľudia vytvárame mnoho vzdušných kontaminantov do našich vnútorných priestorov.
 4. Interné aktivity: Každodenné procesy, ako je varenie alebo dokonca napríklad aj umiestnenie nového nábytku do budovy, môžu spôsobiť nielen nárast tuhých častíc, ale aj nárast VOC a iných plynov vo vzduchu.

Ako môže zlá kvalita ovzdušia ovplyvniť vaše zdravie?

Všetci chápeme, že ak jeme kontaminované potraviny alebo vodu, sme vystavení riziku chorôb. Často ale neberieme do úvahy, ako zlá kvalita vzduchu, ktorý dýchame ovplyvňuje naše zdravie. Zlá kvalita ovzdušia môže mať škodlivé účinky nielen na funkciu pľúc, ale aj na ďalšie životne dôležité orgány3. Čím horší vzduch dýchame, tým väčšie je riziko mnohých rôznych ochorení. Ale namiesto toho, aby sme sa sústredili na účinky zlej kvality ovzdušia na naše zdravie, možno by sme sa mali na to pozrieť rovnako ako na jedlo, ktoré konzumujeme, a zamerať sa na zdravotné prínosy dýchania čistého vzduchu. Čistý vzduch môže mať obrovské výhody pre naše zdravie, od zlepšenia spánku4 až po lepšie trávenie5.

Vo výskume uskutočnenom Harvardskou univerzitou6 sa ukázalo, že čistý vzduch zlepšuje kognitívne funkcie. V tomto výskume sa porovnával kognitívny výkon ľudí v dvoch rôznych prostrediach – jednom s nízkou kvalitou vnútorného ovzdušia a druhom so zlepšenou kvalitou vnútorného ovzdušia. Zistilo sa, že ľudom v budove s čistým vzduchom sa zvýšil kognitívny výkon o 61%. Keď zvýšili kvalitu vzduchu na ešte vyššiu úroveň, ľudia boli schopní podávať o 101 % lepší výkon v rovnakých kognitívnych úlohách.

Obrázok 2: ©Markus Koch (Camfil)

Čo môžeme urobiť pre zlepšenie kvality nášho ovzdušia?

Prvým krokom k zlepšeniu kvality vnútorného ovzdušia je hľadať zdroje kontaminácie. Vo väčšine prípadov môže znečistenie vonkajšieho ovzdušia výrazne prispieť k zlej kvalite vnútorného ovzdušia. S cieľom zabezpečiť, aby bola táto kvalita ovzdušia chránená, by ste sa mali riadiť smernicami stanovenými v európskych normách7. Tieto normy zdôrazňujú význam filtrov ePM1 vo všetkých budovách obývaných ľuďmi. Vo ventilačnom systéme je vzduchový filter hlavným komponentom, ktorý je potrebné meniť. To znamená, že modernizácia filtračného riešenia je najjednoduchším riešením, pretože nie je potrebné meniť celý systém alebo inštalovať úplne nové systémy vo vašej budove. Často je možné tieto vzduchové filtre meniť bez toho, aby to ovplyvnilo celkovú spotrebu energie vášho systému. Používanie filtrov s najvyššou energetickou klasifikáciou8 pomôže zabezpečiť optimálny výkon a zároveň chrániť ľudí vo vašej budove.

___________________________________________

[1] https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants

[2] ECA report 23 Ventilation, good indoor air quality and rationale use: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC25406

[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31285306/

[4] https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/may/21/air-pollution-linked-to-poor-sleep-study-finds

[5] https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iub.2530

[6] https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac1bd8

[7] Napríklad: prEN16798-3: Energy performance of buildings – Ventilation for buildings – Part 3: For non-residential buildings – Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems

[8] Podľa certifikačného programu Eurovent je najlepšia energetická trieda A+ 

 

Autor

Markus Koch

Produktový manažér „Comfort“ pre EMEA
Camfil