Awareness

Používate vzduchové filtre testované CEN ISO ako najlepšie dostupné riešenie na odstránenie infekčných vzdušných vírusov a bakteriálnych častíc zo vzduchu vo vnútri budov?

Keď vojdete do miestnosti, ako viete, že nedýchate vírusy, baktérie alebo iné chemické a toxické častice, ktoré sa nachádzajú v interiéri alebo sa nefiltrované dostanú dnu z vonkajšieho vzduchu? Môže sa zdať, že ste v takejto situácii bezmocní. Koniec koncov, do akej miery môžete kontrolovať kvalitu vnútorného ovzdušia doma, v škole alebo v kancelárii? Ale vzdelanie nám dodáva moc. Zistite, čo robí rozdiel medzi zdravím či produktivitou a únavou či dokonca chorobou. Získaním týchto informácií môžete byť o krok bližšie k tomu, aby ste prestali dýchať kontaminovaný vzduch.

Vzduch, ktorý dýchame do pľúc, je nabitý vzdušnými časticami všetkých tvarov, veľkostí a kompozícií. Zatiaľ čo niektoré sú biologické, ako napríklad peľ, spóry, baktérie a vírusy, iné sú chemické, ako napríklad toxické jemné častice spaľovania, ktoré sa nachádzajú v ovzduší znečistenom mestskou dopravou.

Pandémia COVID-19 upriamila pozornosť na využívanie filtrácie vzduchu na čistenie vzduchu vo vnútri budov odstránením vzduchom prenášaných biočastíc, čím sa znižuje riziko infekcie.

Malé vzduchom prenášané častice vo veľkosti 1 mikrón a menej (nazývané PM1), majú tendenciu byť znepokojujúce, pretože môžu preniknúť hlboko do nášho tela. Biočastice, ako sú baktérie a vírusy, sa môžu ukladať do nosa a sínusu a dokonca sa dostanú hlboko do pľúc, kde spôsobujú infekcie.

Obrázok 1: © Peter Dyment, Camfil

Filtrácia vzduchu je jediná technológia na čistenie vzduchu, ktorá dokáže chrániť ľudí pred infekčnými vzdušnými časticami tým, že ich odstráni z prúdu vzduchu. Bežné vzduchové filtre sú testované na účinnosť odstraňovania častíc podľa súčasnej európskej a globálnej testovacej normy EN ISO 16890:2016. Pre vyššiu účinnosť filtrácie potrebnej v kritických aplikáciách je možné použiť HEPA filtre a testovať ich podľa normy EN1822:2019.

V biologických laboratóriách sa HEPA filtre používajú na zabránenie prítomnosti vírusov a baktérií, vo všeobecnosti by sa používali filtre triedy H14 s účinnosťou 99,995 % pri maximálnej veľkosti prenikajúcich častíc (MPPS). Podobne testované filtre triedy H14 sa nachádzajú v samostatných čističkách vzduchu s vysokou špecifikáciou.

Mnoho ďalších nových technológií má potenciál čistiť vzduch alebo z neho odstraňovať infekčné častice prenášané vzduchom, ale pre väčšinu z nich ešte nie je správne vyvinuté testovanie ich účinnosti. Každá nová navrhovaná technológia by mala byť testovaná schválenou a odborne zhodnotenou technickou normou CEN alebo ISO, aby sa výsledné testovacie údaje mohli reprodukovať v kontrolovaných podmienkach.

Existuje mnoho technológií, ako napríklad UV svetlo, fotokatalytická oxidácia, pulzné svetlo, ionizácia, ozón, termálne či mikrovlnné žiarenie, plazma, korónová úprava, ultrasonifikácia, chemická dezinfekcia, voľné radikály alebo technológie založené na rastlinnej biológii.

Pri použití týchto novovznikajúcich technológií sa vzduchom prenášané biočastice zvyčajne podrobujú rôznym dávkam žiarenia alebo chemického činidla v závislosti od použitej technológie. Ak sa častice neodstránia, je potrebné dbať na to, aby mali požadovanú deaktivačnú dávku pre každú časticu.

Vírus nie je možné „zabiť“, pretože nie je nažive v pravom zmysle slova. Vírus je zväzok genetického materiálu, ktorý sa môže šíriť prenikaním a infikovaním živých hostiteľských buniek.

Vírus, ako je COVID-19, je veľmi malý (zvyčajne približne 0,12 až 0,16 mikrónov) a zvyčajne je uzavretý v tekutej obálke, keď sa infikovanou osobou premieta do vzdušného priestoru ako aerosólová kvapôčka. Väčšie častice až do 5 mikrónov môžu zostať vo vzduchu celé hodiny a pokiaľ nie sú zo vzduchu odstránené pomocou filtrácie, aj naďalej predstavujú riziko.

Nedávna štúdia v nemocnici Addenbrookes NHS v Spojenom kráľovstve1 na plne obsadenom oddelení COVID-19 naznačuje, že infekcia prenášaná vzduchom sa prevažne prepravuje vo veľkosti častíc 1 mikrón a viac. To by naznačovalo väčšiu úlohu pre HVAC filtre testované podľa normy ISO16890. Taktiež by to znamenalo, že väčšie využívanie čistého filtrovaného recirkulovaného vzduchu by bolo prospešné pre udržiavanie zdravia obyvateľov budov.

Bez vzduchového filtra vhodného na odstránenie zhlukov častíc vo vzduchu, častice môžu zostať visieť vo vzduchu a byť tak ľahko vdýchnuté. Vo svete, kde je hrozba znečistenia ovzdušia a infekcie COVID-19 v súčasnosti každodennou výzvou a obavou pre väčšinu obyvateľstva, by pravdepodobne pre ľudí nebolo uspokojivé dýchať nefiltrovaný vzduch v kancelárskych alebo mnohých iných rušných verejných budovách.

Vnútorné priestory nachádzajúce sa v školách, nemocniciach a preplnených kanceláriách sú miesta, kde sa teraz táto obava z dýchania vírusov a baktérií prenášaných vzduchom dostáva do povedomia.

Obrázok 2: © Peter Dyment, Camfil

Pokiaľ nie sú častice prenášané vzduchom odfiltrované, môžu sa voľne pohybovať po priestore až klesnú na rôzne povrchy. Bio častice zostávajúce na povrchoch dlhšiu dobu uľahčujú rôzne kontaktné infekcie, keď sa ich ľudia dotknú. To je dôvod, prečo je pravidelné čistenie povrchov v interiéri veľmi dôležité.

Jedným zo spôsobov, ako sa uistiť o kvalite vzduchu vo vnútri budov, je použitie vzduchového monitora na meranie koncentrácií častíc veľkosti PM1 a PM2,5 a toho, ako sa časom menia. Technológia monitorovania ovzdušia výrazne znižuje náklady a je účinná napríklad pri kontrole koncentrácie častíc PM2,5. Monitor určí, či je hladina koncentrácie častíc PM2,5 výrazne nad alebo pod odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (ročný priemer WHO 2021).

Odber vzoriek a analýza vzduchu môže taktiež potvrdiť prítomnosť častíc špecifických vírusov a baktérií rôznych veľkostí. Monitorovanie by sa malo využívať častejšie na miestach, kde je vysoké riziko infekcie.

Oxid uhličitý (CO2) je taktiež možné monitorovať, aby sa zistila obsadenosť vnútorného priestoru a priestory so zlým vetraním. Ak sa vrcholové hodnoty CO2 a PM2,5 zhodujú, mohlo by to naznačovať zvýšené hladiny bio častíc, z ktorých by niektoré mohli byť infekčné. Postupom času je možné naučiť sa charakterizovať zdroje častíc v interiéri a okolí a kontrolovať ich.

Biologický odber vzoriek vzduchu a veľkosti častíc či analýzy ich zloženia je ten najlepší prístup k problému infekcií prenášaných časticami.

V prípade potreby môže byť filtrácia vzduchu v hlavnom systéme klimatizačnej jednotky doplnená o samostatné čističe vzduchu v priestoroch. Táto kombinácia poskytuje budove schopnosť udržiavať si čistý vzduch.

Vzduchové monitory môžu byť použité na preukázanie dodávky čistého vzduchu a v niektorých prípadoch kontrolujú prevádzku samotného vetracieho zariadenia.

Obyvatelia budov sa za posledný rok a pol museli veľa naučiť o umývaní rúk, udržiavaní sociálnych vzdialeností, čistení povrchov, nosení respirátorov (vzduchové filtre na tvár) a teraz sa učia o výhodách filtrácie vzduchu pre čistý a zdravý vnútorný vzduch.

Stále sa učíme, že nemôžeme brať čistý vzduch ako samozrejmosť, ak chceme mať to pohodlné a zdravé prostredie doma, v práci či v iných vnútorných priestoroch.

___________________________________________

[1] https://www.cuh.nhs.uk/news/air-filters-on-wards-remove-almost-all-airborne-covid-virus/

Autor

Peter Dyment

Technický manažér, konzultant pre kvalitu ovzdušia a energetiku budov
Camfil