Awareness

Oro filtravimas: Pagrindinis veiksnys kasdienių prekių, tokių kaip vaistai ir maisto produktai, gamyboje.

Mes priimame kaip savaime suprantamą dalyką, kad kasdieniai produktai tokie kaip maistas ar vaistai yra švarūs ir saugūs. Tačiau bet koks užteršimas, keliantis pavojų žmogaus gyvybei, gali turėti tokį pat pavojingą poveikį ir mūsų produktams. Patikima ir veiksminga taršos kontrolė yra labai svarbus faktorius siekiant užtikrinti gerą sveikatą ir saugą. Sužinokite, kaip oras atlieka svarbų vaidmenį saugant maistą, kurį valgome, ir vaistus, kuriuos vartojame.

Dešimtmečius mes laikėme savaime suprantamu dalyku, kad vanduo iš čiaupo yra be priemaišų. Per kelis mėnesius po COVID-19 pandemijos protrūkio šį lūkestį taip pat perkėlėme tiekiamam orui į patalpas; oras turi būti higieniškai tobulas ir atitikti komforto kriterijus. Vėdinimo sistemos ir jose įrengti oro filtrai atlieka labai svarbų vaidmenį.

Aplinka su aukšta švaros klase yra pagrindinis reikalavimas gaminant aukštos kokybės ir jautrius produktus, tokius kaip maisto produktai, vaistai, mikroelektroninikos komponentai arba atliekant tyrimus medicinos, biologijos ir aplinkos mokslų laboratorijose. Visada turi būti vengiama užkrėsti ar užteršti žaliavas, galutinę produkciją ar gamybos darbuotojus, nes tai gali sukelti didžiulių pasekmių.

Daugelis iš mūsų patyrėme kai maistas sugedo anksčiau nurodyto galiojimo termino nors pakuotė buvo nepažeista. Dažniausiai tai pastebime prieš vartojimą ir nepatiriame jokios didelės žalos. Priežastis to labai dažnai yra oro tarša. Jei taip atsitiktų užpildant vaistus, tai tokio scenarijaus atveju rimtai sergantiems žmonėms būtų sušvirkšta priemaišų, kurios keltų pavojų gyvybei. Kai tarša kelia pavojų žmogaus gyvybei arba produktų ir procesų kokybei, taršos kontrolės patikimumas ir veiksmingumas atlieka labai svarbų vaidmenį. Labai svarbu mažinti taršą, nes ji gali tapti sveikatos ir saugos problema.

Žmonėms kvėpavimas grynu lauko oru yra svarbus gyvybingumo ir sveikatos aspektas. Tačiau vaistų ir veikliųjų farmacinių sudedamųjų dalių gamyboje, taip pat maisto ir gėrimų pramonėje lauko oro kokybė yra nepakankama. Tai gali būti rimta problema. Be efektyvių oro filtravimo sistemų kietosios dalelės, dujiniai ir mikrobiniai teršalai gali liestis su produktu per tiekiamą orą. Jei teršalai patenka į gamybos srautą, jie gali sukelti rimtų pasekmių – kaip aprašyta anksčiau. Todėl esminis elementas yra oro grynumas, tinkamas oro tiekimas į gamybinę aplinką ir tinkamas gamybos procesų bei operacinės įrangos parinkimas. Labai efektyvus oro filtravimas, atlieka pagrindinį vaidmenį kontroliuojant užterštumą ir padeda išvengti žalos sveikatai, gamybos prastovų, produktų atšaukimo, išbraukimo iš mažmenininkų ir žinoma žalos įmonės įvaizdžiui.

ŠVOK sistemų paskirtis – sukurti higieniškai kokybišką patalpų orą ir fiziologiškai palankų patalpų klimatą. Todėl siekiant užtikrinti, kad jie nedarytų žalingo poveikio sveikatai ir nesukeltų nepatogumų, prasto šiluminio komforto ar nemalonių kvapų – jie turi būti numatyti, projektuojami ir eksploatuojami pagal šiuolaikinę praktiką ir standartus. Oro vėdinimo įrenginiai turi būti apsaugoti nuo mikroorganizmų dauginimosi. Todėl zonos pro kur sistemoje praeina oras turi būti suprojektuotos naudojant medžiagas, kurios neišskiria sveikatai pavojingų medžiagų ir nesudaro mikroorganizmų dauginimosi sąlygų. Be to, turi būti užtikrinta, kad sistemoje būtų naudojamos medžiagos ir komponentai, kurie į oro srautą neišskiria sveikatai kenksmingų medžiagų, pluoštų ar kvapų.

Daugelio standartų, gairių ir kokybės standartų tikslas – užtikrinti saugią ir nuoseklią maisto, vaistų ir medicinos produktų gamybą ir kontrolę. Priklausomai nuo produktų grupės ar pramonės reikiamai oro kokybei gamybos procese apibrėžti taikomi įvairūs standartai. Pavyzdžiai: ISO 168901, EN 18222, ISO 146443, VDI 20834, VDI 60225, EN 167986 ir EC 1935/20047.

Siekdami, kad oro filtrų palyginimo užduotis būtų šiek tiek skaidresnė bei paprastesnė, 2012 m. „Eurovent“ sertifikuoti oro filtrų gamintojai įdiegė vienodą visoje Europoje taikomą smulkių dulkių filtrų klasifikavimo ir kokybės stebėsenos sistemą ir yra įsipareigoję skelbti visą privalomą informaciją parduodant filtrus. „Eurovent“ organizacija rūpinasi oro filtrų tvarumo ir energijos suvartojimo klausimais. Taigi, taikant vienodą energijos suvartojimo klasifikavimo sistemą, vartotojai turi nepriklausomą vertinimo sistemą, pagal kurią gali atsirinkti filtrus, kuriais sumažinamas jų oro vėdinimo įrenginių suvartojamas energijos kiekis. Tai užtikrina didžiausią tiekiamo oro grynumą optimaliomis sąnaudomis.

___________________________________________

[1] https://www.iso.org/standard/57864.html

[2] https://www.en-standard.eu/set-en-1822-and-en-iso-29463-standards-for-heigh-efficiency-air-filters-epa-hepa-and-ulpa/

[3] https://www.iso.org/standard/53394.html

[4] https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-2083-blatt-21-cleanroom-technology-cleanliness-of-medical-devices-in-the-manufacturing-process

[5] https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-6022-blatt-1-ventilation-and-indoor-air-quality-hygiene-requirements-for-ventilation-and-air-conditioning-systems-and-units-vdi-ventilation-code-of-practice-1

[6] https://www.en-standard.eu/din-en-16798-1-energy-performance-of-buildings-ventilation-for-buildings-part-1-indoor-environmental-input-parameters-for-design-and-assessment-of-energy-performance-of-buildings-addressing-indoor-air-quality-thermal-environment-lighting-and-acoustics-mod/

[7] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32004R1935

 

Autorius

Frank Spehl

Direktorius R&D Air Filtration Global
MANN+HUMMEL