Awareness

Nešetri na svojom zdraví

Správne vetranie je nevyhnutné pre udržanie pohodlného a zdravého vnútorného prostredia, najmä v zime. Zvyšujúce sa ceny energií môžu viesť k tendencii obyvateľov obmedziť ventiláciu, aby ušetrili na nákladoch za vykurovanie. To avšak môže viesť k rôznym problémom, ako je znečistenie ovzdušia v interiéri, výskyt plesní a štrukturálne škody na budove. Okrem toho môžu vnútorné znečisťujúce látky, ako sú plyny, tuhé častice a biologické kontaminanty, spôsobiť respiračné problémy a bolesti hlavy, a taktiež zhoršiť existujúce zdravotné problémy, ako je astma alebo alergie. Je dôležité mať na pamäti, že nemusíte ohrozovať svoje zdravie, aby ste ušetrili niekoľko eur na účtoch za energiu. Investovanie do ventilácie s tepelnou rekuperáciou (HRV) môže výrazne zlepšiť vetranie obývaných priestorov a zároveň znížiť vaše náklady na energiu. Poraďte sa s odborníkmi a nájdite to najlepšie riešenie pre váš rozpočet a situáciu, aby ste investovali do kvalitného vetrania, ktoré z dlhodobého hľadiska šetrí peniaze.

Správne vetranie je nevyhnutné pre udržanie zdravého a pohodlného vnútorného prostredia, najmä v zime. S rastúcimi cenami energií môže byť lákavé obmedziť ventiláciu, aby sa ušetrilo na nákladoch za vykurovanie. To však môže spôsobiť vážne problémy, ako je hromadenie látok znečisťujúcich ovzdušie v interiéri, zvýšený prenos vírusov, rast plesní a štrukturálne poškodenie budovy.

Ako znižovanie nákladov ohrozuje vaše zdravie

Látky znečisťujúce ovzdušie v interiéri zahŕňajú plyny a tuhé častice z rôznych zdrojov, napríklad čistiace prostriedky, nábytok, plynové sporáky, či domáce zvieratá. Keď je vetranie nedostatočné, tieto znečisťujúce látky sa môžu v interiéri hromadiť, čo vedie k zdravotným problémom, ako sú respiračné problémy, bolesti hlavy, či podráždenie očí, nosa a hrdla1. Dlhodobé vystavovanie sa účinkom látok znečisťujúcich ovzdušie v interiéri je rizikovým faktorom závažnejších zdravotných problémov, ako sú rakovina, pľúcne ochorenia a srdcové choroby2. Znečisťujúce látky môžu tiež zhoršiť už existujúce zdravotné problémy, ako sú alergie či astma3. Je nevyhnutné správne vetrať, aby sa zabránilo hromadeniu týchto znečisťujúcich látok v interiéri.

Správne vetranie môže tiež pomôcť zabrániť šíreniu vírusov prenášaným vzduchom4. Mnoho vírusov sa šíri cez malé respiračné kvapôčky a častice suspendované vo vzduchu vrátane ochorenia COVID-195, chrípky, či bežného prechladnutia. Tieto patogény sa môžu hromadiť a ľahšie šíriť v zle vetraných vnútorných priestoroch.

Pleseň tiež rastie ľahšie v zle vetraných priestoroch. Pleseň môže spôsobiť štrukturálne poškodenie na budove a uvoľňovať škodlivé spóry do vzduchu. Správnym vetraním môžete pomôcť riadiť úroveň vlhkosti v budove, a zabrániť tak rastu plesní.

Správne vetranie: Dôležitosť ventilácie s tepelnou rekuperáciou

Bohužiaľ, mnohé budovy nie sú riadne vetrané, často kvôli nedostatočnému pochopeniu významu vetrania a spôsobu, ako ho dosiahnuť energeticky a nákladovo efektívne. Je dôležité nájsť rovnováhu medzi zachovaním dobrej kvality vzduchu v interiéri a znížením spotreby energie. Existuje niekoľko spôsobov, ako vetrať nákladovo efektívnym spôsobom počas zimy.

Najlepším riešením ako zlepšiť vetranie budovy a zároveň znížiť náklady za energie je použiť ventiláciu s tepelnou rekuperáciou (HRV). HRV obnovuje teplo zo znečisteného vzduchu, ktorý je odvádzaný z budovy a využíva ho na zohriatie čerstvého vzduchu, ktorý je následne do budovy privedený z vonku. To môže pomôcť znížiť energiu potrebnú na vykurovanie a viesť k značným úsporám. HRV tiež obsahujú vzduchové filtre, aby sa zabezpečilo, že dodaný vzduch nebude kontaminovaný škodlivými časticami.

Medzi ďalšie možnosti patrí použitie odsávacích ventilátorov na odstránenie vlhkosti a znečisťujúcich látok alebo, ak to nie je možné, otváranie okien a dverí, ktoré umožňujú prívod čerstvého vzduchu. Je dôležité zhodnotiť všetky možnosti a vybrať si, čo najlepšie zodpovedá vašej situácii a rozpočtu. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.

Kvalitné vetranie pre pevné zdravie a väčšie úspory

Stručne povedané, správne vetranie je rozhodujúce pre udržanie zdravého a pohodlného vnútorného prostredia, najmä v zime. Napriek rastúcim cenám energií je dôležité zabezpečiť, aby boli váš dom či kancelária riadne vetrané a aby boli vaše systémy pravidelne udržiavané a servisované, aby sa zabezpečil optimálny výkon. Správnym vetraním budovy môžete zlepšiť zdravie a pohodlie jej obyvateľov, zabrániť jej štrukturálnemu poškodeniu, a taktiež z dlhodobého hľadiska ušetriť peniaze

___________________________________________

[1] https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality

[2] https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/194704

[3] https://www.cdc.gov/asthma/triggers_indoor.html

[4] https://www.gov.uk/guidance/ventilation-to-reduce-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19

[5] https://www.epa.gov/coronavirus/indoor-air-and-coronavirus-covid-19

 

Autor

Stijn Renneboog

Zástupca generálneho tajomníka
Eurovent