Awareness

Nešetři na svém zdraví

Správné větrání je nezbytné pro udržení pohodlného a zdravého vnitřního prostředí, zejména v zimě. Rostoucí ceny energií mohou vést k tendenci obyvatel omezit ventilaci, aby se ušetřily náklady na vytápění. To však může vést k různým problémům, jako je znečištění vnitřního ovzduší, výskyt plísní a strukturální poškození budovy. Kromě toho mohou vnitřní znečišťující látky, jako jsou plyny, částice a biologické kontaminanty, způsobit respirační problémy a bolesti hlavy, jakož i zhoršit stávající zdravotní problémy, jako je astma nebo alergie. Je důležité si uvědomit, že nemusíte ohrožovat své zdraví, abyste ušetřili několik eur na účtech za energii. Investice do větrání s rekuperací tepla (HRV z anglického Heat Recovery Ventilation) mohou výrazně zlepšit větrání obydlených prostor a zároveň snížit náklady na energii. Poraďte se s odborníky a najděte nejlepší řešení pro váš rozpočet a situaci, abyste investovali do kvalitního větrání, které dlouhodobě šetří peníze.

Správné větrání je nezbytné pro udržení zdravého a pohodlného vnitřního prostředí, zejména v zimě. S rostoucími cenami energií může být lákavé omezit větrání a ušetřit tak náklady na vytápění. To však může způsobit vážné problémy, jako je hromadění látek znečišťujících ovzduší uvnitř, zvýšený přenos viru, růst plísní a strukturální poškození budovy.

Jak snížení nákladů ohrožuje vaše zdraví

Látky znečišťující ovzduší ve vnitřních prostorách zahrnují plyny a částice z různých zdrojů, jako jsou čisticí prostředky, nábytek, plynová kamna a domácí zvířata. Pokud je ventilace nedostatečná, mohou se tyto znečišťující látky hromadit uvnitř, což vede ke zdravotním problémům, jako jsou respirační problémy, bolesti hlavy nebo podráždění očí, nosu a krku1. Dlouhodobé vystavení látkám znečišťujícím ovzduší ve vnitřních prostorách je rizikovým faktorem pro závažnější zdravotní problémy, jako je rakovina, plicní nemoci a srdeční onemocnění2. Znečišťující látky mohou také zhoršit již existující zdravotní problémy, jako jsou alergie a astma3. Je nutné řádně větrat, aby se zabránilo hromadění těchto znečišťujících látek v interiéru.

Správné větrání může také pomoci zabránit šíření virů vzduchem4. Mnoho virů se šíří malými respiračními kapkami a částicemi suspendovanými ve vzduchu, včetně onemocnění COVID-195, chřipky nebo běžného nachlazení. Tyto patogeny se mohou snadněji hromadit a šířit ve špatně větraných vnitřních prostorech.

Plíseň také roste snadněji ve špatně větraných prostorách. Plíseň může způsobit strukturální poškození budovy a uvolnit škodlivé spory do vzduchu. S řádným větráním můžete pomoci řídit úroveň vlhkosti v budově, čímž se zabrání růstu plísní.

Správné větrání: Význam větrání s rekuperací tepla

Bohužel mnoho budov není řádně větráno, často kvůli nedostatečnému pochopení významu větrání a toho, jak toho dosáhnout energeticky a nákladově efektivním způsobem. Je důležité najít rovnováhu mezi udržením dobré kvality vnitřního ovzduší a snížením spotřeby energie. Existuje několik způsobů, jak větrat nákladově efektivní cestou během zimy.

Nejlepším řešením pro zlepšení větrání budovy při současném snížení nákladů na energii je využití větrání s rekuperací tepla (HRV z anglického Heat Recovery Ventilation). HRV rekuperuje teplo ze znečištěného vzduchu, který je odváděn z budovy, a používá jej k ohřevu čerstvého vzduchu, který je pak zvenčí přiváděn do budovy. To může pomoci snížit energii potřebnou k vytápění a vést k významným úsporám. HRV také obsahuje vzduchové filtry, které zajišťují, že dodávaný vzduch není kontaminován škodlivými částicemi.

Mezi další možnosti patří použití odsávacích ventilátorů k odstranění vlhkosti a znečišťujících látek, nebo, pokud to není možné, otevření oken a dveří, které umožňují přívod čerstvého vzduchu. Je důležité vyhodnotit všechny možnosti a vybrat, co nejlépe vyhovuje vaší situaci a rozpočtu. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Vysoce kvalitní větrání pro pevné zdraví a větší úspory

Stručně řečeno, správné větrání je zásadní pro udržení zdravého a pohodlného vnitřního prostředí, zejména v zimě. Navzdory rostoucím cenám energie je důležité zajistit, aby vaše domácnost nebo kancelář byly řádně větrány a aby byly vaše systémy pravidelně udržovány a servisovány, aby byl zajištěn jejich optimální výkon. Správným větráním budovy můžete zlepšit zdraví a pohodlí svých obyvatel, zabránit jejímu strukturálnímu poškození a také ušetřit peníze v dlouhodobém horizontu.

___________________________________________

[1] https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality

[2] https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/194704

[3] https://www.cdc.gov/asthma/triggers_indoor.html

[4] https://www.gov.uk/guidance/ventilation-to-reduce-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19

[5] https://www.epa.gov/coronavirus/indoor-air-and-coronavirus-covid-19

 

Autor

Stijn Renneboog

Náměstek generálního tajemníka
Eurovent