Awareness

Luchtfiltratie: Een belangrijke factor voor de productie van alledaagse goederen zoals geneesmiddelen en voedingsmiddelen

Het is gemakkelijk alledaagse goederen, zoals geneesmiddelen en voedingsmiddelen, voor lief te nemen.  Toch komt er bij het maken van deze producten veel kijken. Contaminatiebestrijding speelt een cruciale rol in de gezondheid en veiligheid van alledaagse producten. Leer hoe de lucht een belangrijke rol speelt bij het beschermen van het voedsel dat we eten en de medicijnen die we nemen.

Decennia lang hebben we het als vanzelfsprekend beschouwd dat water uit de kraan vers en zuiver is. In de maanden na de uitbraak van de COVID-19-pandemie hebben we deze verwachting ook overgedragen aan de binnenluchtkwaliteit; de lucht moet hygiënisch perfect zijn en voldoen aan comfortcriteria. Ventilatiesystemen en de daarin geïnstalleerde luchtfilters spelen een cruciale rol.

Een basisvereiste bij de productie van hoogwaardige en gevoelige producten zoals voedsel, farmaceutische producten, micro-elektronische componenten of in onderzoek in medische, biologische en milieuwetenschappen is een hoge zuiverheidsomgeving. Verontreiniging van grondstoffen, eindproducten of productiepersoneel moet te allen tijde worden vermeden, aangezien dit enorme gevolgen kan hebben.

Velen van ons hebben het wel eens ervaren, dat voedsel bederft binnen de beoogde houdbaarheid, ondanks intacte verpakking. Meestal merken we dit op tijd voordat we het eten en lijden geen schade. De oorzaak is vaak besmetting in de lucht. Als dit bijvoorbeeld zou gebeuren bij het maken en verpakken van geneesmiddelen, zouden in het ergste geval ernstig zieke mensen worden geïnjecteerd met een onzuiverheid die levensbedreigend kan zijn. Overal waar besmetting mensendoor de kwaliteit van producten en processen in gevaar kan brengen, speelt de betrouwbaarheid en effectiviteit van verontreinigingscontrole een cruciale rol. Het minimaliseren van verontreiniging is van cruciaal belang omdat het een gezondheids- en veiligheidsprobleem kan worden.

Voor mensen is het inademen van frisse buitenlucht een belangrijk aspect van vitaliteit en gezondheid. Bij de productie van geneesmiddelen en actieve farmaceutische ingrediënten, evenals in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, is de buitenluchtkwaliteit echter onvoldoende. Zonder efficiënte luchtfiltratiesystemen hebben deeltjes, gasvormige en microbiële verontreinigingen mogelijk contact met het product via de binnenkomende toevoerlucht. Als verontreinigingen dan in de productiestroom terechtkomen, kunnen ze ernstige gevolgen hebben — zoals eerder beschreven. De luchtzuiverheid in de productieomgeving en de juiste selectie van de processen en bedieningsapparatuur die nodig zijn voor de productie, zijn daarom essentieel. Zeer efficiënte luchtfiltratie speelt een centrale rol in de bestrijding van verontreiniging en helpt om schade aan de gezondheid, productie uitvaltijd, terugroepen van producten, het verwijderen van de lijst van retailers en, natuurlijk, schade aan het imago van het bedrijf te voorkomen.

Het doel van HVAC-systemen is om een hygiënisch perfecte binnenlucht en een fysiologisch gunstig binnenklimaat te creëren. Ze moeten daarom worden gepland, ontworpen en gebruikt volgens de juiste normen om ervoor te zorgen dat ze geen schadelijk effect op de gezondheid hebben of geen ongemak, slecht thermisch comfort of onaangename geuren veroorzaken. Het moet worden voorkomen dat micro-organismen zich vermenigvuldigen in luchtbehandelingssystemen. Daarom moeten de luchtgeleidende delen van het systeem zijn ontworpen met materialen die geen stoffen uitstoten die schadelijk zijn voor de gezondheid en geen voedingsbodem vormen voor micro-organismen. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat alleen systeemcomponenten worden gebruikt die geen stoffen, vezels of geuren uitstoten die schadelijk zijn voor de gezondheid in de luchtstroom.

Het doel van vele normen, richtlijnen en kwaliteitsnormen is om de veilige en consistente productie en controle van voedingsmiddelen, geneesmiddelen en medische producten te waarborgen. Afhankelijk van de productgroep of industrie worden verschillende normen gebruikt om de vereiste luchtkwaliteit binnen een productieproces te definiëren. Voorbeelden zijn ISO 168901, EN 18222, ISO 146443, VDI 20834, VDI 60225, EN 167986 en EC 1935/20047.

Om het vergelijken van luchtfilters wat transparanter en dus gemakkelijker te maken, hebben de Eurovent-gecertificeerde luchtfilterfabrikanten in 2012 een uniform Europees classificatie- en kwaliteitsbewakingssysteem voor fijnstoffilters ingevoerd en zijn zij vastbesloten alle informatie te publiceren die van belang is voor de aankoop. Eurovent richt zich met name op duurzaamheid en energieverbruik van luchtfilters. Door middel van een uniform classificatiesysteem voor energieverbruik beschikken consumenten over een onafhankelijk evaluatiesysteem voor de selectie van filters die het energieverbruik van hun luchtbehandelingseenheden tot een minimum beperken. Dit zorgt voor de hoogste zuiverheid van toevoerlucht tegen geoptimaliseerde kosten.

___________________________________________

[1] https://www.iso.org/standard/57864.html

[2] https://www.en-standard.eu/set-en-1822-and-en-iso-29463-standards-for-heigh-efficiency-air-filters-epa-hepa-and-ulpa/

[3] https://www.iso.org/standard/53394.html

[4] https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-2083-blatt-21-cleanroom-technology-cleanliness-of-medical-devices-in-the-manufacturing-process

[5] https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-6022-blatt-1-ventilation-and-indoor-air-quality-hygiene-requirements-for-ventilation-and-air-conditioning-systems-and-units-vdi-ventilation-code-of-practice-1

[6] https://www.en-standard.eu/din-en-16798-1-energy-performance-of-buildings-ventilation-for-buildings-part-1-indoor-environmental-input-parameters-for-design-and-assessment-of-energy-performance-of-buildings-addressing-indoor-air-quality-thermal-environment-lighting-and-acoustics-mod/

[7] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32004R1935

 

Auteur

De heer Frank Spehl

Directeur R & D Air Filtration Global
MANN+HUMMEL