Awareness

Filtracja powietrza: Kluczowy czynnik umożliwiający produkcję artykułów codziennego użytku, takich jak lekarstwa i żywność

Łatwo jest uznać za krytyczne dobra wszystkie produkty, które spożywamy, takie jak żywność i lekarstwa. Jednak każde zanieczyszczenie, które zagraża ludzkiemu życiu, może być równie niebezpieczne dla produktów. Niezawodność i skuteczność kontroli zanieczyszczeń odgrywają kluczową rolę w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Dowiedz się, jak ważną rolę pełni powietrze w ochronie pożywienia, które spożywamy i farmaceutyków, które przyjmujemy.

Od dziesięcioleci przyjmujemy za pewnik, że woda z kranu jest wolna od zanieczyszczeń. W ciągu ostatnich kilku miesięcy po wybuchu pandemii COVID-19 przenieśliśmy to oczekiwanie również na powietrze nawiewne do pomieszczeń zamkniętych. Powietrze musi być zdrowe, czyste i spełniać kryteria komfortu. Do zapewnienia tego służą filtry powietrza zainstalowane w systemach wentylacyjnych.

Podstawowym wymogiem w produkcji wysokiej jakości produktów wrażliwych, takich jak żywność, farmaceutyki, komponenty mikroelektroniczne lub w badaniach w dziedzinie nauk medycznych i biologicznych, jest środowisko o wysokiej czystości. Należy zawsze unikać zanieczyszczenia surowców, produktów gotowych lub personelu produkcyjnego, ponieważ może to prowadzić do poważnych konsekwencji.

Wielu z nas spotkało się z sytuacją, że żywność zepsuła się w czasie okresu przydatności do spożycia pomimo, że była w nieotwartym opakowaniu. Przyczyną tego jest często zanieczyszczenie powietrza w środowisku produkcyjnym. Gdyby sytuacja taka miała miejsce, na przykład przy pakowaniu bądź napełnianiu lekarstw, w najgorszym przypadku, poważnie chorzy ludzie mogliby przyjąć skażone farmaceutyki zagrażające życiu. Wszędzie tam, gdzie zanieczyszczenie zagraża życiu ludzkiemu lub jakości produktów i procesów, kluczową rolę odgrywa niezawodność i skuteczność kontroli zanieczyszczeń. Minimalizacja zanieczyszczenia ma kluczowe znaczenie, ponieważ może stać się problemem zdrowia i bezpieczeństwa.

Dla ludzi oddychanie świeżym powietrzem zewnętrznym jest ważnym aspektem witalności i zdrowia. Jednak w produkcji leków i aktywnych składników farmaceutycznych, a także w przemyśle spożywczym i napojowym, jakość powietrza zewnętrznego jest niewystarczająca. Może stać się poważną pułapką. Bez skutecznych systemów filtracji powietrza, zanieczyszczenia gazowe, mikrobiologiczne i pyły zawieszone w powietrzu zewnętrznym nawiewanym do pomieszczeń mogą mieć potencjalny kontakt z produktem. Jeśli zanieczyszczenia te następnie przedostają się do procesu produkcyjnego, mogą powodować poważne konsekwencje – jak opisano wcześniej. Istotnym elementem jest zatem czystość, odpowiednie wprowadzenie powietrza wentylacyjnego do środowiska produkcyjnego oraz prawidłowy dobór procesów i urządzeń niezbędnych do produkcji. Wysoka sprawność filtracji powietrza, odgrywa kluczową rolę w kontroli zanieczyszczeń i pomaga uniknąć szkód dla zdrowia, przestojów produkcyjnych, wycofywania produktów ze sprzedaży i, oczywiście, szkody dla wizerunku firmy.

Celem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych jest stworzenie higienicznie doskonałej jakości powietrza wewnętrznego i fizjologicznie korzystnego klimatu wewnętrznego. Dlatego należy je, projektować, wykonywać i obsługiwać zgodnie z najnowszymi praktykami i normami, aby nie miały one szkodliwego wpływu na zdrowie ani nie powodowały dyskomfortu, w tym termicznego lub nieprzyjemnych zapachów. Należy zapobiegać mnożeniu mikroorganizmów w systemach wentylacyjnych. W związku z tym powierzchnie systemu doprowadzającego powietrze muszą być zaprojektowane z materiałów, które nie emitują substancji niebezpiecznych dla zdrowia ani nie dają możliwości rozwoju mikroorganizmów. Ponadto należy zapewnić, aby do transportu powietrza stosowane były tylko elementy, które nie emitują do strumienia powietrza żadnych substancji, włókien ani zapachów, które są szkodliwe dla zdrowia.

Celem wielu norm, wytycznych i norm jakości jest zapewnienie bezpiecznej i spójnej produkcji i kontroli żywności, leków i produktów medycznych. W zależności od grupy produktów lub branży stosowane są różne normy do określenia wymaganej jakości powietrza w procesie produkcyjnym. Przykłady obejmują ISO 168901, EN 18222, ISO 146443, VDI 20834, VDI 60225, EN 167986EC 1935/20047.

Aby zadanie porównywania filtrów powietrza było nieco bardziej przejrzyste, a tym samym łatwiejsze, producenci filtrów powietrza z certyfikatem Eurovent wprowadzili w 2012 r. jednolity ogólnoeuropejski system klasyfikacji i monitorowania jakości filtrów pyłowych i zobowiązują się do publikowania wszystkich istotnych dla zakupów informacji. Eurovent jest szczególnie zaangażowany w kwestie zrównoważonego rozwoju i zużycia energii przez filtry powietrza. Dzięki jednolitemu systemowi klasyfikacji zużycia energii konsumenci dysponują niezależnym systemem oceny doboru filtrów, które minimalizują zużycie energii przez swoje centrale wentylacyjne. Umożliwia to najwyższą czystość powietrza nawiewnego przy optymalnych kosztach.

___________________________________________

[1] https://www.iso.org/standard/57864.html

[2] https://www.en-standard.eu/set-en-1822-and-en-iso-29463-standards-for-heigh-efficiency-air-filters-epa-hepa-and-ulpa/

[3] https://www.iso.org/standard/53394.html

[4] https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-2083-blatt-21-cleanroom-technology-cleanliness-of-medical-devices-in-the-manufacturing-process

[5] https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-6022-blatt-1-ventilation-and-indoor-air-quality-hygiene-requirements-for-ventilation-and-air-conditioning-systems-and-units-vdi-ventilation-code-of-practice-1

[6] https://www.en-standard.eu/din-en-16798-1-energy-performance-of-buildings-ventilation-for-buildings-part-1-indoor-environmental-input-parameters-for-design-and-assessment-of-energy-performance-of-buildings-addressing-indoor-air-quality-thermal-environment-lighting-and-acoustics-mod/

[7] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32004R1935

 

Autor

Frank Spehl

Dyrektor R&D Air Filtration Global
MANN+HUMMEL