Awareness

Filtrace vzduchu: Klíčový faktor umožňující výrobu běžných produktů, jako jsou léčiva a potraviny

Je snadné brát jako samozřejmost vše, co jde do nejdůležitějších produktů, které konzumujeme, jako jsou potraviny a léky. Nicméně jakákoli kontaminace, která ohrožuje lidský život, může mít na tyto produkty stejně nebezpečný účinek. Spolehlivost a účinnost kontroly kontaminace hrají klíčovou roli v oblasti zdraví a bezpečnosti. Zjistěte, jak důležitou roli hraje vzduch při ochraně potravin, které jíme, a léků, které užíváme.

Po celá desetiletí jsme považovali za samozřejmé, že voda z vodovodu je neškodná a bez nečistot. V posledních měsících, po pandemii COVID-19, máme podobná očekávání ohledně kvality vnitřního ovzduší. Vzduch musí být hygienicky dokonalý a musí splňovat kritéria pohodlí. Klíčovou roli v tom hrají ventilační systémy a vzduchové filtry, které jsou v nich instalovány.

Vysoce čisté prostředí je základním požadavkem při výrobě vysoce kvalitních a citlivých produktů, jako jsou potraviny, farmaceutické výrobky, mikroelektronické komponenty nebo výzkum lékařských, biologických a environmentálních věd. Je třeba se vždy vyhnout kontaminaci surovin, hotových výrobků nebo výrobních pracovníků, neboť to může vést k obrovským negativním důsledkům.

Mnozí z nás zažili, že naše potraviny se pokazily během zaručené doby trvanlivosti i přes neporušené balení. Obvykle si toho všimneme v období před spotřebou a neutrpíme žádné velké škody. To je často způsobeno znečištěním ovzduší. Představte si, že k tomu dojde například při užívání léků. Nemocným lidem, které tyto léky užijí, by se do těla mohly dostat nečistoty, které by mohly být pro ně život ohrožující. Proto tam, kde kontaminace ohrožuje lidský život nebo kvalitu produktů a procesů, hraje klíčovou roli spolehlivost a účinnost kontroly kontaminace. Minimalizace kontaminace je zásadní, protože se může stát problémem zdraví a bezpečnosti.

Pro člověka je dýchání čerstvého venkovního vzduchu důležitým aspektem vitality a zdraví. Při výrobě léčivých přípravků a účinných farmaceutických složek, stejně jako v potravinářském a nápojovém průmyslu je však kvalita venkovního vzduchu špatná a může být dokonce nebezpečná. Bez účinných systémů filtrace vzduchu mají pevné, plynné a mikrobiální kontaminanty potenciální kontakt s produktem prostřednictvím přívodního vzduchu. Pokud kontaminující látky vstoupí do výrobního toku, mohou způsobit vážné následky – jak je vysvětleno výše. Základním prvkem je tedy čistota, větrání, zavedení vhodného vzduchu do výrobního prostředí a správný výběr procesů a provozních zařízení potřebných pro výrobu. Vysoce účinná filtrace vzduchu hraje ústřední roli při kontrole kontaminace a pomáhá předcházet poškození zdraví, odstávkám výroby, stahování produktů, vyřazování maloobchodníků z trhu a samozřejmě poškozování image společnosti.

Účelem HVAC systémů je vytvořit hygienicky perfektní kvalitu vnitřního ovzduší a fyziologicky příznivé vnitřní klima. Proto musí být plánovány, navrženy a provozovány v souladu s nejnovějšími postupy a normami, aby se zajistilo, že nemají škodlivý účinek na zdraví nebo nezpůsobují nepohodlí, nevhodnou teplotu nebo nepříjemný zápach. Mikroorganismus se nesmí množit ve větracích systémech. Proto musí být vzduchovodní

prostory systému navrženy z materiálů, které nevypouštějí látky nebezpečné pro zdraví, ani neposkytují živnou půdu pro mikroorganismy. Kromě toho je třeba zajistit, aby do proudu vzduchu byly použity pouze komponenty systému, které nevypouštějí žádné látky, vlákna nebo zápachy, které jsou škodlivé pro zdraví.

Cílem mnoha norem a směrnic kvality je zajistit bezpečnou a důslednou výrobu a kontrolu potravin, léčivých přípravků a zdravotnických výrobků. V závislosti na skupině výrobků nebo odvětví se používají různé normy pro definování požadované kvality ovzduší ve výrobním procesu. Příklady jsou ISO 168901, EN 18222, ISO 146443, VDI 20834, VDI 60225, EN 167986EC 1935/20047.

Aby bylo srovnání vzduchových filtrů o něco transparentnější, a tím jednodušší, zavedli výrobci vzduchových filtrů s certifikací Eurovent v roce 2012 jediný celoevropský systém klasifikace a monitorování kvality jemných prachových filtrů a zavázali se zveřejnit všechny informace, které jsou důležité znát před nákupem vzduchových filtrů. Eurovent se zaměřuje především na udržitelnost a spotřebu energie vzduchových filtrů. Prostřednictvím jednotného systému energetické klasifikace tak spotřebitelé mají nezávislý systém hodnocení pro výběr filtrů, které minimalizují spotřebu energie jejich klimatizačních jednotek. To umožňuje nejvyšší čistotu přívodního vzduchu za optimalizované náklady.

___________________________________________

[1] https://www.iso.org/standard/57864.html

[2] https://www.en-standard.eu/set-en-1822-and-en-iso-29463-standards-for-heigh-efficiency-air-filters-epa-hepa-and-ulpa/

[3] https://www.iso.org/standard/53394.html

[4] https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-2083-blatt-21-cleanroom-technology-cleanliness-of-medical-devices-in-the-manufacturing-process

[5] https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-6022-blatt-1-ventilation-and-indoor-air-quality-hygiene-requirements-for-ventilation-and-air-conditioning-systems-and-units-vdi-ventilation-code-of-practice-1

[6] https://www.en-standard.eu/din-en-16798-1-energy-performance-of-buildings-ventilation-for-buildings-part-1-indoor-environmental-input-parameters-for-design-and-assessment-of-energy-performance-of-buildings-addressing-indoor-air-quality-thermal-environment-lighting-and-acoustics-mod/

[7] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32004R1935

 

Autor

Frank Spehl

Ředitel globálního výzkumu a vývoje vzduchových filtrů
MANN+HUMMEL