Awareness

Czy wiesz, dlaczego potrzebujesz czystego powietrza w pomieszczeniach i jak szkodliwy może być jego brak?

Czyste powietrze ma zasadniczy wpływ na nasze zdrowie, od poprawy snu po trawienie. Pogorszona jakość powietrza może oznaczać różnicę między zdrowym i produktywnym dniem a wizytą w szpitalu. Dowiedz się o nowoczesnych technologiach filtracji w systemach wentylacji i zrób więcej, aby upewnić się, że masz najlepsze powietrze dla swojego zdrowia.

Dlaczego potrzebujesz czystego powietrza w pomieszczeniach i jak szkodliwy może być jej brak?

Czy wiesz, że spożywamy 2 kg jedzenia, pijemy 2 l wody i zużywamy 11,000 l powietrza do oddychania każdego dnia? Dobrze wiemy, że powietrze jest niezbędne do życia, ale czasami zapominamy o tym, jak ważne jest, aby było ono czyste. W każdym oddechu może znajdować się ponad 25 milionów cząstek, które dostają się do naszego organizmu. Przy wyższych stężeniach cząstek stałych w powietrzu zwiększa się ryzyko chorób.

Jakie zanieczyszczenia są w powietrzu?

Obecnie EPA (Agencja Ochrony Środowiska) klasyfikuje sześć głównych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu1. Zanieczyszczenia te to ozon, pył zawieszony, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ołów i dwutlenek azotu. Wiele z tych zanieczyszczeń jest oczywistych, ponieważ są to powszechne gazy lub LZO (lotne związki organiczne), ale pyły zawieszone, to złożona mieszanina składająca się różnych cząstek stałych zanieczyszczeń. Jak wspomniano, w każdym oddechu może znajdować się ponad 25 milionów cząstek stałych. Zakres ten obejmuje różne rodzaje cząstek (w tym pyłki, sadzę itp.) o różnej wielkości. Zdefiniowano cztery główne zakresy wielkości cząstek w pyle zawieszonym:

 • Cząstki PM1 o wielkości poniżej 1 μm
  • Przykłady: Sadza, produkty spalania, bakterie i wirusy
 • Cząstki PM2,5 o wielkości poniżej 2,5 μm
  • Przykłady: Pyłki kwiatowe, zarodniki i inne cząstki organiczne
 • Cząstki PM10 o wielkości poniżej 10 μm
  • Przykłady: Większy pył i cząstki organiczne
 • Duże cząstki o wielkości 10 μm lub większe
  • Przykłady: Widoczny gruby pył, piasek, liście, włosy i inne duże cząstki organiczne

Cząstki PM1 są najistotniejsze dla zdrowia

PM1 jest najważniejszą i krytyczną frakcją cząstek w procesie filtracji dla zapewnienia zdrowego i dobrego środowiska wewnętrznego (IAQ – Indoor Air Quality), w którym ludzie i procesy są optymalnie chronione. PM1 są najbardziej niebezpieczne dla ludzi, ponieważ układ oddechowy nie ma wystarczających mechanizmów ochrony przed tymi niezwykle małymi i szkodliwymi cząstkami. Dostają się one do płuc wraz z wdychanym powietrzem i a następnie do krwiobiegu.

Rysunek 1: ©Markus Koch (Camfil)

A co z jakością powietrza w pomieszczeniach?

Według raportu Unii Europejskiej2 powietrze wpomieszczeniach może być nawet 50 razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Przyczyną takiego pogorszenia jakości powietrza jest kilka czynników:

 1. Niekontrolowany napływ powietrza do budynku: Przez otwarte okna i nieszczelności fasady powietrze  zewnętrzne wraz z zanieczyszczeniami atmosferycznymi dostaje się do budynku. Może to spowodować duży wzrost koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym.
 2. Wentylacja mechaniczna: Chociaż systemy wentylacyjne wykorzystują filtry powietrza (większość systemów powinna mieć filtr o minimalnej klasie ePM1 60 %), nadal wprowadza się zanieczyszczenia zewnętrzne do budynku, ponieważ filtr nie usuwa 100 % cząstek.
 3. Zanieczyszczenie spowodowane przez człowieka: Użytkownicy pomieszczeń sami emitują cząstki stałe oraz wirusy pogarszając jakość powietrza wewnętrznego.
 4. Wewnętrzne emisje zanieczyszczeń: Procesy produkcyjne, gotowanie a nawet wprowadzenie nowych mebli do budynku, mogą powodować nie tylko wzrost koncentracji cząstek stałych, ale także wzrost stężania lotnych związków organicznych i innych gazów w powietrzu wewnętrznym.

Jak zła jakość powietrza może wpłynąć na Twoje zdrowie?

Wszyscy rozumiemy, że jeśli spożywamy zanieczyszczoną żywność lub wodę, jesteśmy narażeni na choroby, ale często nie bierzemy pod uwagę, jak zła jakość powietrza wpływa na nasze zdrowie. Zła jakość powietrza może mieć szkodliwy wpływ nie tylko na funkcjonowanie płuc, ale także na inne ważne narządy3. Im gorsza jakość powietrza, którym oddychamy, tym większe ryzyko wystąpienia wielu różnych chorób. Ale zamiast skupiać się na wpływie złej jakości powietrza na zdrowie, może powinniśmy zacząć stosować takie samo podejście, jak w przypadku naszej żywności i skupić się na korzyściach zdrowotnych płynących z oddychania czystym powietrzem. Czyste powietrze może mieć ogromne korzyści dla naszego zdrowia, od poprawy snu4 po lepsze trawienie5.

W badaniach przeprowadzonych przez Uniwersytet Harvarda6 wykazano, że czyste powietrze poprawia funkcje poznawcze. W tym badaniu zaobserwowano, że porównując ludzi w dwóch różnych środowiskach – jednym o złej jakości powietrza i drugim o lepszej jakości powietrza –ludzie w budynku z czystym powietrzem zwiększyli wydajność poznawczą o 61 %. Kiedy ponownie podnieśli jakość powietrza do wyższego poziomu, ludzie byli w stanie wykonać 101 % więcej w tych zadaniach poznawczych.

Rysunek 2: ©Markus Koch (Camfil)

Co możemy zrobić, aby poprawić jakość powietrza?

Pierwszym krokiem do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach jest poszukiwanie źródeł zanieczyszczeń. W większości przypadków zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz może znacznie przyczynić się do złej jakości powietrza w pomieszczeniach. Aby zapewnić ochronę jakości powietrza, należy postępować zgodnie z wytycznymi określonymi w normach europejskich7. Normy te podkreślają znaczenie filtrów ePM1 we wszystkich obiektach użytkowanych przez ludzi. W systemach wentylacji i klimatyzacji, filtr powietrza jest głównym komponentem, który wymaga wymiany. Oznacza to, że zmiana układu filtracji jest najprostszym działaniem do osiągnięcia poprawy jakości powietrza wewnętrznego, ponieważ nie ma potrzeby modernizacji urządzenia, w którym filtr jest zamontowany ani instalowania nowych systemów w obiekcie. Często filtry powietrza mogą być zmodernizowane bez wpływu na zużycie energii przez system wentylacji lub klimatyzacji. Zastosowanie filtrów o najwyższej klasyfikacji energetycznej8 pomoże zapewnić optymalne zużycie energii przy jednoczesnej ochronie osób w Twoim obiekcie

___________________________________________

[1] https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants

[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31285306/

[3] https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/may/21/air-pollution-linked-to-poor-sleep-study-finds

[4] https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iub.2530

[5] https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac1bd8

[6] Na przykład: prEN16798-3: Charakterystyka energetyczna budynków – Wentylacja budynków – Część 3: W przypadku budynków niemieszkalnych – Wymagania eksploatacyjne dotyczące systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń

[7] Najlepsza klasa energetyczna to A+ zgodnie z programem certyfikacji Eurovent

 

Autor

Markus Koch

Product Manager Komfort dla EMEA
Camfil