Awareness

Ar žinote, kodėl jums reikia švaraus patalpų oro ir kokią žalą daro jo trūkumas?

Švarus oras gali būti labai naudingas mūsų sveikatai, nuo miego gerinimo iki virškinimo. Tai gali turėti įtako ar turėsite sveiką ir produktyvą dieną, ar reiks apsilankyti ligoninėje. Sužinokite apie šiuolaikines filtravimo ir ŠVOK technologijas žemiau ir pasistenkite, kad užtikrintumėte geriausią orą savo sveikatai.

Kodėl jums reikia švaraus patalpų oro ir kuom žalingas jo trūkumas?

Ar žinojote, kad kasdien suvalgome 2 kg maisto, išgeriame 2 l vandens ir įkvėpiame 11,000 l oro? Kaip visi žinome, oras yra labai svarbus žmogaus gyvybei, tačiau kartais pamirštame, kaip svarbu kad oras būtų švarus. Kiekviename įkvėpime gali būti daugiau nei 25 milijonai kietųjų dalelių, kurios patenka į mūsų kūną. Esant didesnei kietųjų dalelių koncentracijai ore, padidėja ligos ir (arba) ligos rizika.

Iš ko pagamintas oras?

Šiuo metu JAV Aplinkos apsaugos agentūra (EPA) klasifikuoja šešis ore esančių teršalų kriterijus1. Šie teršalai – ozonas, kietosios dalelės, sieros dioksidas, anglies monoksidas, švinas ir azoto dioksidas. Daugelis šių teršalų yra lengvai suprantami, nes jie yra įprastos dujos arba lakieji organiniai junginiai (LOJ), tačiau kietąsias daleles sudaro keletas skirtingų teršalų. Kaip jau minėjome, kiekviename įkvėpime yra daugiau nei 25 milijonai dalelių. Tai sudaro skirtingų tipų ir dydžių dalelės (įskaitant žiedadulkes, dulkes, suodžius ir t. t.). Kalbėdami apie kietąsias daleles (PM), turime galvoje keturias pagrindines kietųjų dalelių grupes:

 • PM1 dalelės  < 1 μm dydžio
  • Pavyzdžiai: dulkės, deginimo dalelės, bakterijos ir virusai
 • PM2,5 dalelės  < 2,5 μm dydžio
  • Pavyzdžiai: žiedadulkės, sporos ir kitos organinės dalelės
 • PM10 dalelės  < 10 μm dydžio
  • Pavyzdžiai: stambios dulkės ir organinės dalelės
 • Stambios dalelės dažniausiai 10 μm ar didesnės
  • Pavyzdžiai: matomos stambios dulkės, smėlis, lapai, plaukai ir kitos didelės organinės dalelės

Siekiant apsaugoti mūsų sveikatą didžiausias dėmesys į PM1 daleles

PM1 yra svarbiausios ir aktualiausios dalelės filtravimo procese, siekiant sukurti sveiką ir gerą patalpų aplinką (IAQ – vidaus oro kokybė), kurioje žmonės ir procesai yra optimaliai apsaugoti. Mažiausios dalelės yra pavojingiausios žmonėms, nes žmogaus organizmas neturi pakankamos apsaugos nuo šių labai mažų ir kenksmingų dalelių. Jos patenka į mūsų kūną per kvėpavimo sistemą kai įkvepiame, ir nukeliauja giliai iki plaučių kur patenka į kraują.

1 paveikslas: ©Markus Koch (Camfil)

O kaip dėl vidaus oro kokybės?

Remiantis Europos Sąjungos ataskaita2, patalpų oras gali būti iki 50 kartų labiau užterštas nei lauko oras. Tokią prastą oro kokybę lemia keli veiksniai:

 1. Į pastatą patenkantis nekontroliuojams oras. Pro atvirus langus, įtrūkimus pastate ir pnš. į  pastatą patenka didelis kiekis užteršto lauko oro.
 2. Vėdinimo sistemos. Nors vėdinimo sistemose naudojami oro filtrai (dauguma sistemų turi turėti bent ePM1 60% klasės oro filtrą), lauko oro tarša vistiek dar patenka į patalpaa, nes filtras nepašalina 100 proc. taršiųjų dalelių.
 3. Žmogaus sukeliama tarša. Mes, žmonės, išleidžiame į aplinką daug ore esančių teršalų, nuo kietųjų dalelių iki virusų.
 4. Vidaus veikla. Nuo gamybos procesų iki maisto gamimino ir net naujų baldų patalpoje, tokie veikmsai gali sukelti ne tik kietųjų dalelių, bet ir lakiųjų organinių junginių bei kitų dujų kiekio padidėjimą ore.

Kaip prasta oro kokybė gali paveikti jūsų sveikatą?

Visi suprantame, kad jei vartojame užterštą maistą ar vandenį, mums gresia ligų pavojus, tačiau dažnai nesvarstome, kaip prasta oro kokybė veikia mūsų sveikatą. Prasta oro kokybė gali turėti neigiamą poveikį ne tik jūsų plaučių funkcijai, bet ir kitiems gyvybiškai svarbiems organams3. Kuo blogesniu ora kvėpuojate, tuo didesnė rizika susirgti įvairiomis ligomis. Tačiau užuot kalbėję apie prastos oro kokybės poveikį jūsų sveikatai, galbūt turėtume pradėti laikytis to paties požiūrio, kaip ir su maistu, ir sutelkti dėmesį į švaraus oro naudą sveikatai. Švarus oras turi didžiulę naudą mūsų sveikatai, nuo miego gerinimo4 iki geresnio virškinimo5.

Harvardo Universiteto atlikti tyrimai parodė6, kad švarus oras pagerina protinę veiklą. Šiame tyrime buvo pastebėta, kad lyginant žmones dviejose skirtingose aplinkose – vienoje, kurioje oro kokybė prasta, o kita – su geresne oro kokybe – buvo pastebėta, kad patalpoje su švariu oru protinės veiklos efektyvumas padidėjo 61 proc. Kai oro kokybė buvo pagerinta iki dar aukštesnio lygio, žmonės spęsdami užduotis pagerino efektyvumą net iki 101 proc.

2 paveikslas: ©Markus Koch (Camfil)

Ką galime padaryti, kad pagerintume oro kokybę?

Pirmasis žingsnis siekiant pagerinti vidaus oro kokybę yra ieškoti taršos šaltinių. Daugeliu atvejų lauko oro tarša gali labai prisidėti prie prastos vidaus oro kokybės. Siekiant užtikrinti, kad tiekiamo oro kokybė iš tikro saugo jus, reikėtų laikytis Europos standartuose nustatytų gairių7. Šis standartas pabrėžia ePM1 filtrų svarbą visose patalpose, kur yra žmonės. Jūsų ŠVOK sistemoje oro filtras yra pagrindinis komponentas, kurį reikia pakeisti. Tai reiškia, kad atnaujinti filtravimo klasę yra lengviausias veiksmas, nes nereikia modifikuoti sistemos ar įdiegti naujų sistemų jūsų įrenginyje. Dažnai šiuos oro filtrus galima atnaujinti nedarant įtakos jūsų ŠVOK sistemos energijos suvartojimui. Naudojant filtrus su aukščiausia energijos efektyvumo klase8 užtikrinate optimalų našumą, ir tuo pačiu apsaugote žmones jūsų patalpose.

___________________________________________

[1] https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants

[2] ECA report 23 Ventilation, good indoor air quality and rationale use: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC25406

[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31285306/

[4] https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/may/21/air-pollution-linked-to-poor-sleep-study-finds

[5] https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iub.2530

[6] https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac1bd8

[7] For example: prEN16798-3: Energy performance of buildings – Ventilation for buildings – Part 3: For non-residential buildings – Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems

[8] Best energy class is A+ according to the Eurovent Certification Programme

 

Autorius

Markus Koch

Produktų vadovas „Comfort for EMEA“
Camfil